Visste du detta om Umeå

Omkring femton kilometer från Bottenhavets kust, vid Umeälven, är Umeå, även kallad Björkarnas stad belägen.

Tätorten Umeå är centralort i Umeå kommun och residensstad i Västerbottens län. Dessutom är Umeå en universitetsstad sedan år 1965.

Med siffror från år 2010 var Umeå med sina omkring då 79 594 invånare landets tolfte största stad – Norrlands största tätort.

 

Umeås tidiga historia
Med stöd av uråldriga hällristningar i Umeå älvdal har det påvisats att det funnits människor där mycket redan är omkring år 3000 före vår tid. Dessa gamla hällristningar finns i Norrfors, någon mil väster om Umeå. Man har även funnit lämningar av boplatser och odlingar från 1000-talet på flera håll kring Umeå.

Det är belagt att Umeå omnämns skriftligen för första gången i en skrift från år 1314. Skriften är en kyrklig skattelängd, kallad Sexårsgärden, avseende Umeå kyrksocken. Något som innebär att Umeå då, vid den tiden  började betraktas som en del av kyrkans område. Dåtidens centrum återfanns kring nuvarande Backens kyrka. Där fanns en handelsplats, hamn och en träkyrka. Umeå (Vma) nämns också i Hälsingelagen från cirka år 1320.

Umeå fungerade som bas för kolonisationen av övre Norrland, under 1400-talet då allt fler svenskar flyttade till området. Hela Umeå gavs som förläning åt Upplands lagman under samma århundrade. Senare, år 1482, kom ärkebiskopen Jakob Ulvsson att få hela Norrland i förläning, vilket då inbegrep Umeå socken.

Det var Johan den III som gav Umeå sina första stadsprivilegier i december 1588.

 

Stadens namn
Orten Umeå har benämnts med flera olika varianter i stavning enligt de äldsta källorna. År 1316 skrivs namnet Huum som tros vara en felskrivning. Ursprungligen ska namnet ha varit Uma. I Hälsingelagen från år 1320 skrivs det Vma.

 

Umeå, kulturhuvudstaden
År 2014 är Umeå kulturhuvudstad i Europa. Vid invigningen knöt man an till sitt kulturarv då man lät det samiska löpa som en röd tråd. Det spektakulära kulturevenemanget under den nordliga vintern, innefattade allt från eld till is, flammande eldar och isskulpturer, till renhorn och renfällar, ackompanjerat av jojk och nåjdtrummor.

 

I världens ögon
I egenskap av European Capital of Culture inom EU har Umeå uppmärksammats i världen. Tidningen the Telegraph listar. Älgens hus, den samiska kulturen, Umedalens skulpturpark, Europas största gitarrmuseum och stadens restauranger var inhemska råvaror med fokus på vilt, fisk och bär serveras som anledningar att besöka Umeå.

 

Måhända finner den vetgirige flera anledningar att besöka den unga universitetsstaden med den växande konst- och musikscenen som är i särskild fokus under kulturhuvudstadsåret.

Visste du detta om umeå 2

 

Taggar: , , , , , , , , , , ,

 
 
 
 
 
 
erudito