Umeå universitet

Umeå universitet var det femte universitetet som skapades i Sverige, med syftet att öka den akademiska kunskapen i den norra delen av landet. Idag räknas Umeå universitet till ett av de 200 till 300 bästa universiteten i världen, och som det 5:e till 8:e bästa universitetet i Sverige. Det kan jämföras i storlek med Linköpings universitet, sett till antalet studenter.Flygbild_umu_nus_mm_131_1312_130722_bsb-UMU

Umeå universitet blev officiellt ett universitet 1963, men detta beslut hade föregåtts av mer än 60 års planerande. Redan i början av 1900-talet hade man nämligen börjat diskutera vikten av att grunda en högskola i Norrland, eftersom utbildningsnivån i landets norra del var lägre jämfört med övriga landet. Dessutom rådde det brist på läkare, lärare och jurister i norra Sverige. Dessa diskussioner förblev dock abstrakta diskussioner ända fram till 1946, då en motion kom in till riksdagen från riksdagsmannen Gösta Skoglund, som själv var från Umeå. Motionen bestod i att man skulle utreda frågan om en högskola i Norrland, och vilken stad den i så fall skulle förläggas till. De två huvudsakliga kandidaterna var Härnösand och Umeå. Denna motion avslogs vid mötet, men istället beslutade man vid samma möte att förlägga ett rikssjukhus med tandläkarutbildning till Umeå. Detta, i kombination med att man 1951 tog beslut om att grunda ett vetenskapligt bibliotek i Umeå, stärkte stadens position avsevärt i tävlingen om att få den första norrländska högskolan. År 1956 fick Umeå så till slut Tandläkarinstitutet, en filial till Tandläkarhögskolan i Stockholm. I och med det byggde man kårhus och studentbostäder, och därför fanns redan allt på plats när man beslutade om att även ge Umeå en läkarutbildning i form av Medicinska högskolan i Umeå 1956. Därefter följde det som skulle bli Socialhögskolan, och 1963 antogs förslaget av riksdagen att Umeå universitet skulle ha rätt att kalla sig just ”universitet” – vilket egentligen bara var en tidsfråga vid det laget.

Om du är en student vid Umeå universitet, men känner att du behöver en paus från studier och akademiska miljöer, är en bra, underhållande distraktion att spela på casino online. Du hittar enkelt ett onlinecasino som passar dig på Casinosidan.com. När du har laddat batterierna kan du ta tag i tentor och seminarier igen!

 

Taggar: , ,

 
 
 
 
 
 
erudito