Om staden Umeå

Staden Umeå, kallad Björkarnas stad, är belägen omkring femton kilometer från Bottenhavets kust, vid Umeälven.

Tätorten Umeå kan stoltsera med att vara centralort i Umeå kommun och residensstad i Västerbottens län. Umeå är sedan 1965 universitetsstad.

Umeå har sedan 1980-talet profilerat sig som kulturcentrum. 2014 är Umeå EU:s kulturhuvudstad.  Årligen återkommer Umeå Kulturnatta som med en mångfald arrangemang lockar stora delar av Umeås befolkning. Fast under kulturhuvudstadsåret har Umeå fått internationella ögon på sig.

 

Namnets ursprung
Stadens namn, Umeå förekommer historiskt i flera varianter. Från det skrivna namnet Huum år 1316 till det år 1320 skrivna Vma i Hälsingelagen. Man tror dock att Huum är en felskrivning, och att det korrekt namnet ursprungliga ska ha varit Uma.

Förmodligen kommer namnet från det fornnordiska beskrivande namnet på älven – Uma – den dånande eller den tjutande.

 

Tidighistoriska smakbitar
Det är i en kyrklig skattelängd, Sexårsgärden, från år 1314 som Umeå och då Umeå kyrksocken omnämns i skrift för första gången. Sålunda ingår Umeå som en del av kyrkans område vid den här tiden.

Likaså omnämns Umeå, Vma, i Hälsingelagen från cirka år 1320, vari det stadgas om bågaskatt, eller vinterskatt eller skinnskatt. Bågaskatten var en ordinarie personlig skatt som togs ut in natura i viltskinn eller med ett halvt öre av allmogen i Norrland och svenska Finland, under medeltiden och reformationstiden.

Under 1400-talet, då allt fler svenskar flyttade till Umeå, fungerade orten som en knytpunkt för kolonisationen av övre Norrland. Det var under samma tidsepok som hela Umeå gavs som förläning åt Upplands lagman, riddaren Nils Gustafsson.

Sina första stadsprivilegier fick Umeå av Johan III i december 1588.

 

Umeå en stad med administrativa tillhörigheter
År 1862 ombildades Umeå stad till en stadskommun i vilken Umeå socken/landskommun införlivades år 1965. Umeå blev centralort i Umeå kommun 1971.

Umeå ingick till 1971 i domkretsen för Umeå rådhusrätt och sedan dess ingår Umeå i Umeå tingsrätts domsaga.

 

Kulturen banförare
För hela landet är centrala Umeå av intresse för kulturmiljövården. Alldeles särskilt år 2014 då EU valt Umeå som en av två städer till European Capital of Culture.

Brittiska the Telegraph fascineras också av stadens närhet till naturen. Den som söker ett aktivt naturliv kan ägna sig åt allt från paddling, skoterturer och att köra med hundspann.

Då Umeå befinner sig i fokus som en av årets europeiska kulturhuvudstäder har staden väckt sitt kulturarv. Vid invigningen under den nordliga vintern löpte det samiska ursprunget och den samiska kulturen som en röd tråd under evenemanget. Invigningsceremonin, ”Burning snow”, utspelade sig på den hållbart tillfrusna Umeälven.

Showen inbegrep allt från isskulpturer, flammande eldar, jojk och nåjdtrummor. Västerbottens uråldriga rötter i Sápmi, i sameland och den samiska kulturen stod i centrum, till glädje för samerna – Nordens och Norrlands urinnevånare.

Om staden 2

 

Taggar: , , , , , ,

 
 
 
 
 
 
erudito